Doprava na PPL výdejní místa jen za 30 Kč

Proč šicí stroj šije špatně

Proč šicí stroj šije špatně

Pokud šicí stroj začne vynechává stehy, dělá kličky místo stehů nebo trhá nit, přestane být šití zábava. Nejen začínající švadlenky to dokáže velmi potrápit. Vždy nejdřív zkontrolujte správné navlečení horní i spodní nitě, šicí jehlu, napětí nití a zda není nečistota v chapači stroje. 

Velmi důležitá je u moderních strojů volba správné jehly podle druhu a tloušťky šitého materiálu (jersey, denim, microtex...). Dále je důležitá kvalita nití. Doporučuji používat kvalitní značkové nitě (Hagal Unipoly, Amann, Ariadna, atd), které nejsou o moc dražší, ale velmi ovlivní výsledek šití. Dárkové sady nití z prodejních řetězců si nechte na ruční šití, nebo na šití nejjednodušších projektů z tenké bavlny.

Závady při šití


Šicí stroj trhá nit

 • Navlečení nití šicího stroje. Nit musí procházet všemi vodiči. A pozor, ve většině případů je problém ve vyvlečení nitě z niťové páky u jehelní tyče. 
  Další problém může být v umístění nitě mezi napínacími talířky. Ty se při zvednutí patky uvolní a nit lze lépe vytahovat. Při spuštění patky se zase talířky přiblíží k sobě a utahují vrchní nit, aby se správně provazovala se spodní. Důležité je, aby nit procházela mezi těmito talířky. Nit navlékejte vždy se zvednutou patkou, lépe se Vám podaří nit mezi ně umístit. Pokud je vše na správném místě, doporučuji vzít list papíru a mezi těmito talířky jej protáhnout. Může tam být usazený textilní prach nebo kousíček nitě a už může způsobovat problém.
 • Špatné napětí horní nitě. Optimální napětí je nastavení mezi 3 – 5, pokud máte nastavené nižší, už víte, kde nastal problém.
 • Špatně nasazená nebo poškozená jehla. Pokud je jehla naražená, nebo ohnutá může zachytávat spodní nit. Zkontrolujte, zda je správně nasazená jehla ve stroji. V návodu k Vašemu stroji najdete, správnou orientaci jehly (dřík jehly směřuje dozadu, do strany). Dále musí být na doraz v jehelníku. Používejte pouze kvalitní značkové jehly (Organ, Schmetz, Singer atd.). Nekvalitní levné jehly (mezi které bohužel patří i jehly Biessel) mohou mít ostrá očka a přeřezávají nit. 
 • Špatná kvalita nitě. Nekvalitní nit, která chlupatí a není hladká, může způsobit problémy s provazováním stehu. Nemluvě při vyšívání. Tam je volba nití úplným základem.
 • Vyčistěte spodní chapač stroje. Pokud máte stroj s rotačním chapačem, tam jen překontrolujte, zda není zachycená nitka. Pokud máte stroj s kyvným chapačem, postupujte dle návodu k Vašemu stroji. Bohužel chapač může být i poškozen od zlomené jehly.

Stroj vynechává stehy během šití

 • Poškozená jehla. Křivá, ohnutá, naražená nebo jinak poškozená jehla.
 • Špatně nasazená jehla. Zkontrolujte, zda je správně nasazená jehla ve stroji. V návodu k Vašemu stroji najdete, správnou orientaci jehly (dřík jehly směřuje dozadu, do strany). Dále musí být na doraz v jehelníku.
 • Špatně zvolená jehla. Síla nebo typ jehly neodpovídá šitému materiálu. U moderních strojů je nutné používat správné typy jehel k jednotlivým materiálů - na pružné látky jersey jehly, na džínovinu, kepr jeans jehly, na mikrovlákno jehly microtex atd.
 • Náročný materiál. Pokud šijete z náročného materiálu (proševy, zateplený softshel..) je nutné zvolit vhodný typ i tloušťku jehly, kvalitní nit, seřídit napětí horní nitě, zvolit vhodnou délku stehu atd.
 • Nevhodná šicí patka. Patka musí dobře držet šitý materiál, mnohdy uživatel používá patku jinou než základní, která je ze spodu rovná, takže dobře přitlačuje materiál.
 • Poškozená stehová deska stroje (příliš velký stehový otvor, prohnutá stehová deska v místě stehového otvoru). Pokud je stehová deska poškozená, je nutné ji vyměnit.
 • Chapač může být poškozen, nebo mít nesprávnou polohu. Musí opravit autorizovaný servis.

Stroj láme jehly

 • Správná volba síly a typu jehly pro požadované šití a sílu nití. Zkontrolujte podle návodu ke stroji, zda používáte správný typ jehly, většina domácích šicích strojů má jehly typu 130/705 H. Dále je nutné přizpůsobit sílu jehly tloušťce materiálu a stejně tak druh jehly druhu materiálu (pružný, pevný, tenký).
 • Správně navlečená spodní i horní nit stroje. Při špatném návleku může stroj nitě zacupovat a jehla nevydrží.
 • Špatně nasazené pouzdro cívky (člunek).
 • Příliš silná nit k použité síle jehly.
 • Příliš vysoké napětí nitě. Pokud je napětí příliš silné, jehla nevydrží zatížení a zlomí se.
 • Jehla nesmí narážet do patky. Přizpůsobte šířku stehu zvolené patce a jejímu otvoru pro jehlu.
 • Pokud jehla naráží někde do mechanizmu nebo stehové desky, je nutné nechat stroj zkontrolova a seřídit.

Stroj má špatný steh

 • Správné navlečení horní a spodní nitě. Pozor na přítlačné talířky nitě a vyvlečení nitě u jehelní tyče. Popsáno výše viz. Stroj trhá nit.
 • Spodní nit v člunku musí mít mírné napětí nitě (při normální síle niti).Táhnutí nitě musí jít plynule bez zadrhávání. (příčina zadrhávání - poškozená nebo křivá cívka spodní nitě, příliš dotažené napětí spodní nitě)
 • Přesvědčte se, zda jde spodní nit táhnout plynule ze stehového otvoru, když je člunek nasazený v chapači šicího stroje. Nemusí jít stejně, jako když je člunek venku ze stroje. (příčina - křivá cívka, špatně navinutá nit cívky spodní nitě, nečistota v prostoru člunku nebo chapače, poškozený otvor stehové desky).
 • Nečistota v člunku v prostoru pro cívku může způsobit brzdění cívky a tudíž těžší chod (nebo nepravidelný) odvíjení spodní nitě po nasazení člunku s cívkou do šicího stroje.
 • Špatně (nestejnoměrně, volně) navinutá spodní nit na cívce.

Stroj špatně podává materiál

 • Zuby podavače na stehové desce jsou nízko. Zuby podavače mohou být zaneseny mezi jednoltivými řádky, odšroubujte stehovou desku a vyčistěte prostor mezi řádky podavače. Stehovou desku opět správně našroubujte (běžná údržba šicího stroje podle návodu ke stroji). Zuby podavače mohou vyžadovat přizvednutí mechanickým doseřízením, ale to již provádí se odborný servis.
 • Přítlak patky je slabý. Pokud máte regulaci přítlaku patky na Vašem stroji, pak platí obecné pravidlo pro její nastavení, že pro tenčí materiály se používá slabší přítlak patky a pro silnější materiály se používá větší přítlak patky. 
 • Náročné materiály. Kůže, koženky, pogumavaná ubrusovina, látky se zátěrem a jiné materiály, které se lepí na patku, nebo se o ní jinak brzdí, neušijete základní patkou. Na přilnavé materiály je nutné použít teflonovou nebo plastovou patku, dále je možné vyzkoušet patku s pojezdem.
 • Silný materiál nebo šev. Je potřeba zvolit způsob, jak šití zvládnout bez zbytečných rizik pro stroj i šitý materiál. Základem je zpomalení šití, zastavení a přizvednutí patky - úprava materiálu a pokračování v pomalém šití. Šití rizikového místa raději provedeme pootočením ručního kola ve směru šití.